PAKETA BAZE

Nivelet:A1,A2,B1,B2,C1

Metoda:Alter Ego (3000 lekë per nivel)

1+,2+,3+,4,5

  Pjesmarrja:Numri minimal 4 vetë

                      Numri maksimal 12 vetë

2 herë ne jave nga 90 minuta (mbron 1 nivel).-Tarifa 17.000 lekë

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *