novembre 29, 2017

KURSET & NIVELET

Paketa bazë

Nivelet: A1,A2,B1,B2,C1

Metoda: Alter Ego (30.000 lekë per nivel)

1+,2+,3+,4,5

 Pjesmarrja: Numri minimal 4 vetë

                       Numri maksimal 12 vetë

2 herë ne jave nga 90 minuta (mbron 1 nivel).-Tarifa 17.000 lekë

2 herë në javë nga 120 minuta (mbron 2 nivele)- Tarifa 40.000 lekë (për nje sesion 25 javësh).

Kurse intensive:

4 herë në javë nga 120 minuta ( mbron 2 nivele)- Tarifa 43.000 lekë (për nje sesion 20 javësh).

Atelie Teatër:

Mosha: 7-17 vjec -të shtunave paradite ora:10-11.30, 18 javë- 10.000 lekë

Asnjë nga opsionet nuk kalon pagesën 270 lekë/ora (përjashtuar vetëm atëlie teatër)

Kurse per 9-13 vjec:

Nivelet: A1,A2,B1,

Metoda:Adosphere (2500 lekë për nivel)

1+,2+,3+,4,5

Pjesmarrja: Numri minimal 4 vetë

                   Numri maksimal 12 vetë

2 herë në javë nga 60 minuta (mbron 1 nivel).-Tarifa 9.000 lekë

1 herë në javë nga 90 minuta (për një sezon 20 javësh)- Tarifa 8.000 lekë.

Atelie Teatër mosha parashkollore:

Mosha: 5-8 vjec -të shtunave paradite  ora:10-12, 18 jave- 10.000 lekë

Përgatitje në matematikë,kimi,fizikë,letërsi (në kuadër të përgatitjes për provimet e maturës)