février 8, 2018

ÇERTIFIKIMET & DIPLOMAT

  Aleanca Franceze

Leader në mësimdhënien e gjuhës frënge.

Të gjitha nivelet e gjuhës frënge.Diplome e përjetshme.

E njohur ne 170 vende te botës.

E vlefshme për studime në France dhe aplikime pune  në Kanada.

DELF dhe DALF janë diploma zyrtare që jepen nga Ministria Franceze e Edukimit Kombetar,për të çertifikuar aftësitë e kandidatëve të huaj në gjuhën frënge.Institucioni i vetëm brënda vendit për leshimin e tyre është Aleanca Franceze.

-Qendër e mësimdhënies së gjuhës frënge për fëmijë,të rinj dhe të rritur.

-Institucioni që pomomovon,mbështet dhe këshillon mbi ofertat franceze per studimet universitare.

-Institucion që ofron cilësi të lartë  mësimdhënieje me mësues të huaj dhe vendas të trajnuar e formuar jasht shtetit.

-Mundësi reale për dhënien e provimeve të njohura nga 170 vende të botës (DELF,DALF,TEF etj).