PAKETA BAZE

Nivelet:A1,A2,B1,B2,C1 Metoda:Alter Ego (3000 lekë per nivel) 1+,2+,3+,4,5   Pjesmarrja:Numri minimal 4 vetë                       Numri maksimal 12 vetë 2 herë ne jave nga 90 minuta (mbron 1 nivel).-Tarifa 17.000 lekë